IG2 Tesztoldal

Electra - IG2 tesztoldal

Magyarország 2012. július 2-án az Inter-GIRO 2 (IG2) projekt keretében bevezette a napközbeni elszámolást. Ez változást jelent a tranzakciók könyvelésében, amellett, hogy kibővül a forintátutalási megbízások és kivonatok adattartalma is. Fenti időponttól számítva a belföldi forintátutalások során az UNIFI (ISO 20022) szabvány előírásait kell alkalmazni.

2012. július 2-től kezdve a forintátutalási megbízásokban megadható információk (pl. tényleges fizető fél neve) köre szélesedik, mely a számlakivonatok esetében is változást hoz.

Az Electra rendszer a beépített import és export funkciók révén lehetővé teszi az ügyfelek külső forrásokból származó adatainak számlavezető bankba történő megküldését, illetve abból adatok kinyerését és az ügyfelek által használt egyéb feldolgozó rendszerekbe történő átadását. (A gyakorlatban a cégeknél működő könyvelő, számlavezető, SAP rendszerekből kinyert megbízások az Electrába importálhatóak, majd onnan közvetlen a bankba küldhetőek. Hasonló módon, a bankok által biztosított kivonatokat az Electra rendszerből ki lehet exportálni, majd azokat a könyvelő rendszerekbe betölteni).

Ez az oldal a vállalati ügyfelek fejlesztői számára biztosít információt az IG2 utalások szerkezetéről és adattartalmáról. A megadott linkek használatával importfájlok tölthetők fel, ami alapján el lehet dönteni, hogy azok helyesek-e, megfelelnek-e az adott banki elvárásoknak.

Az egyes pénzintézetek által biztosított üzleti funkcionalitás kisebb-nagyobb mértékben különbözik egymástól, így az alkalmazott import és export formátumok is eltérőek.

Tesztoldal belépés