Számlák hiteles archiválása

Papír alapú és elektronikus számlák hiteles elektronikus archívumának biztosítása
Számlák hiteles archiválása

Számlák hiteles archiválása

A hagyományos papír alapú számlák megőrzésére a könyvelés jól kidolgozott eszközkészlettel és módszerekkel rendelkezik. Az elektronikusan érkezett számlák megőrzése viszont más feladatot jelent, hisz azokat a hatályos szabályozás értelmében nem lehet kinyomtatva őrizni. Azokat elektronikusan, a napi munkától elkülönítve kell tárolni, biztosítva az eredeti tartalom módosíthatatlanságát és értelmezhetőségét. Erre a feladatra a CRAFT hiteles archívuma nyújt megoldást, mely a számlák tartalmát a mindenkor hatályos biztonsági szabályoknak megfelelő elektronikus aláírással védi. A rendszer lehetőséget biztosít a papír alapú számlák hiteles elektronikus másolat formában történő tárolására is.

Lehetőségek

 • Elektronikusan érkezett számlák archiválása
 • Papír alapú számlák hiteles elektronikus másolatának létrehozása és tárolása
 • A számlatartalom sértetlenségének biztosítása elektronikus aláírás alkalmazásával
 • Időbélyeg alkalmazása
 • A kapott, elektronikusan aláírt számlák aláírásának ellenőrzése
 • Szükség esetén az elektronikusan aláírt számlák aláírásának felülhitelesítése
 • Keresési lehetőségek a számla kiállítója, címzettje, időpontja és összege szerint
 • Számlaképek megjelenítése
 • Tömeges legyűjtések támogatása ellenőrzések támogatására
 • A magyar jogszabályoknak megfelelő megoldás
Pénzügyi dokumentumok, számlák archiválása

Előnyök

Közös megoldás az elektronikus és a papír alapú számlák biztonságos megőrzésére.

A mindenkori jogszabályoknak megfelelő, biztonsági elvárásokat teljesítő rendszer. Segít a NAV elvárásainak teljesítésében.

A tömeges legyűjtések támogatásával könnyebben teljesíthető a NAV ellenőrzésekkor előírt 3 napos iratszolgáltatási kötelezettség.

Általános jellemzők

 • Testreszabott megoldások
 • Pénzügyi szervezetek igényeihez igazított, megbízható rendszerek
 • A megrendelő által tervezhető folyamatok és adattartalmak
 • A cég egyéb rendszereivel szorosan együttműködő megoldások

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Töltse le Craft termékünk részletes tájékoztatóját pdf formátumban!