WSTP Electra

Alkalmazhatóság

Automatizált feldolgozási folyamat webszervizen keresztül.

A WSTP Electra lehetővé teszi az Electra rendszer automatizált elérését közvetlenül az ügyfelek háttérrendszereiből (könyvelő- és számlázó rendszerek). Az elnevezés a „Webservice Straight-Through-Processing” működési mód nevének rövidítése. A WSTP modul SOAP alapon, a nemzetközi szabványokhoz igazodó protokollok segítségével kommunikál a kapcsolódó rendszerekkel. A WSTP Electra használatával a banki ügyfelek az STP üzeneteket különböző platformon, különféle alkalmazás-fejlesztő keretrendszerekből is továbbíthatják az Electra rendszer és azon keresztül a számlavezető bankok felé – szabványos webservice hívások formájában.

Az Electra Ügyfélprogram a bankok ügyfelei részére készített elektronikus kommunikációs csatorna, amin keresztül a bank szolgáltatásainak többsége elérhető. Az alap program két fő komponensből áll: a bankban üzemeltett központi számítógépből, a rajta futó szerver programmal (Electra szerver), és az ügyfeleknél telepített terminál (Electra Ügyfélprogram) programokból. Az Electra Ügyfélprogram és az Electra szerver kliens-szerver kapcsolatban áll egymással. Az Electra szerver a központi funkciókat úgy látja el, hogy egyrészt a bank belső elszámoló rendszereivel, másrészt az Electra ügyfélprogramokkal van összeköttetésben. Az Electra szerver az elszámoló rendszerekkel folyamatos, többnyire real-time kapcsolatban áll, míg az ügyfélprogramok felé kiszolgáló szerverként működik. A banki ügyfelek az Ügyfélprogram segítségével tudnak a szerverhez, majd azon keresztül a bank elszámoló rendszereihez kapcsolódni. Az Electra Ügyfélprogram alap architektúrájában a végpontokat az ügyfélprogramok jelentették, a bank rendszereivel csak ezek álltak automatikus program-program kapcsolatban. A WSTP modullal ez a végpont az Ügyfélprogramon keresztül a vállalat saját rendszeréig terjeszthető ki, mellyel a bank magasabb szintű szolgáltatást tud megvalósítani, ami a pénzpiaci ügyletek gyors feldolgozásának alap követelménye.

A modul használatával a bank ügyfelei saját vállalati alkalmazásaikban indítják el tranzakcióikat, melyek az Electra rendszeren keresztül elektronikusan, emberi beavatkozás nélkül, automatizáltan kerülnek át a bank számlavezető rendszereibe. A tranzakciók feldolgozását a banki elszámoló rendszerek a saját maguk által kialakított működési időpontokban végzik el. A feldolgozott tranzakciókra vonatkozó (státusz) információkat ez által a bankok közvetlenül az ügyfelek rendszereibe tudják eljuttatni.

Mivel a kis- és közepes méretű vállalkozások legtöbbje nem rendelkezik saját vállalati feldolgozó rendszerekkel, így rendszerint az Electra Ügyfélprogram jelenti számukra a banki kapcsolat végpontját. Nagyvállalati környezetben ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az önálló pénzügyi feldolgozó rendszerek további emberi beavatkozás nélkül, az egyes rendszerelemek integrálásával, közvetlenül kapcsolódhassanak banki számlavezető rendszerekhez.

 

A WSTP Electra fontosabb előnyei

 • Kiküszöböli a file alapú kommunikációt és annak biztonsági hibáit, az adatáramlás minden esetben szigorúan programok közötti közvetlen adatkapcsolatot jelent, ahol az adatok egyik program memóriaterületéről egy másik program memóriaterületére kerülnek átadásra,
 • A WSTP szolgáltatás WSDL által definiált webservice interfészen keresztül érhető el,
 • Az ügyfél saját rendszerében nincs szükség a Cardinal saját komponensének integrációjára. Ha az ügyfél rendszerében lehetőség van webservice hívásra az STP funkcionalitás a WSTP modulhoz tartozó WSDL leírás alapján azonnal igénybe vehető,
 • A kérések-válaszok szintjén az összetett üzleti funkciók alap-építőkövekből történő kialakítása az ügyfél feladata,
 • Ha a vállalati ügyfél saját hatáskörben (pl. szabályozással) biztosítani tudja a felhasználók azonosítását és az így működő rendszert a bank egy zárt, és auditált egységnek fogadja el, úgy a WSTP Electra programban felhasználóként már nem jelenik meg természetes személy,
 • A modul webservice-t megvalósító programrésze a http mellett támogatja a https protokollt is – OpenSSL megvalósítással,
 • A szabványos https alkalmazása biztonságtechnikai szempontból a modult egyszerűen auditálhatóvá teszi, ezzel biztosítva annak könnyű integrálhatóságát a banki ügyfelek komplex informatikai rendszereibe,
 • A jelszavakat és tévesztéseket az Electrában megszokott módon kezeli,
 • A modul tartalmazza a WSTP funkcionalitás ellátásához biztosítandó valamennyi komponenst, így az ügyfelek informatikai rendszerében nincs szükség további "3rd-party" komponensek (adatbázis-kezelő, webszerver, stb.) telepítésére, üzemeltetésére, ill. karbantartására,
 • A program a webszerver hívások fogadásához saját, belső "mini-webszervert" használ, így az a modul futtatásán kívül egyéb külső program telepítését és karbantartását nem igényli,
 • Hálózatos működés esetén az WSTP Electra az Ügyfélprogrammal közös adatbázis használatára képes. Ha olyan adatra van szükség, amit az Ügyfélprogram megőriz, az a WSTP felületen azonnal hozzáférhető – külön letöltés nélkül. Ez csökkenti a banki rendszerek terhelését.
WSTP architektúra- Elektra rendszerek automatizált elérése.

Integrálhatóság

WSTP architektúra

A WSTP Electra program kétféle üzemmódban működtethető:

 • Normál üzemmód: megfelel az Electra Ügyfélprogram hagyományos, felhasználó általi, manuálisan a grafikus felhasználói interfészen (egérkattintások + billentyűzet) keresztül történő használatnak.
 • WSTP üzemmód: ebben az esetben az Electra Ügyfélprogram előre adott TCP/IP porton keresztül http / https protokollon indított, szabványos webservice hívást vár és szolgál ki.

WSTP használata

A WSTP Electra program webservice szolgáltatása négyféle üzemmódot támogat:

 • Normál webservice hívások (request-response formában)
 • WSDL dokumentáció
 • Online súgó
 • SSL kulcs és tanúsítvány (p12) készítése