SEPA VDR Tesztoldal

Electra - SEPA VDR tesztoldal

Magyarországnak 2016. november 1-től, az egységes Euró fizetési övezet tagjaként, teljesítenie kell a SEPA végdátum-rendeletben előírt követelményeket. A rendelet által előírt szabályok meghatározzák az eurófizetési műveletek végrehajtását és a használandó üzenetszabványt is. A SEPA szabványt koordináló European Payment Council (EPC) az UNIFI (ISO 20022) szabvány teszi kötelezővé.

2016. november 1-től az EGT országaiba irányuló Euró fizetések csak SEPA utalásként hajthatók végre, normál devizautalásként nem adhatók be ilyen megbízások. A SEPA utalásokban ezentúl nem kérhető be a kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) kódja, ezt – a belföldi utalásokhoz hasonlóan – a bankoknak kell meghatározniuk. A SEPA utaláson megadható adatok köre is bővebb, mint a devizaátutalás által támogatott adatok halmaza.

Az üzenetszabvány az Inter-Giro-2 projekt kapcsán bevezetett napközbeni elszámolásnál alkalmazottal azonos. Különbséget jelent azonban, hogy míg a belföldi utalások az ISO20022-ben definiált pain üzenetek 3-as verzióját veszik alapul (pain.001.001.03), addig az EPC által kiadott ajánlás ezen üzenetek 6-os verzióját (pain.001.001.06) írja elő. Az üzenetek formátuma emiatt csak kis mértékben, míg a belföldi forintátutalásban (HCT) valamint a SEPA átutalásokban használható mezők halmaza nagyobb mértékben eltér.

A SEPA utalásokban megadható adatok körét az EPC 132-08 dokumentum határozza meg. Az ajánlás definiálja a pain.001.001.06-os üzenetstruktúra SEPA utalásokban használható elemeit. A bővített adathalmaz lehetőségét teremt az átutalási tranzakciókban megadható további információk partnerekhez való eljuttatására. Az Electra rendszerekben megvalósított SEPA utalások esetén a fenti ajánlásból indul ki, de az egyes bankok Electra implementációiban az ajánláshoz képest lehetnek kisebb eltérések.

Az Electra rendszer a beépített import és export funkciók révén lehetővé teszi az ügyfelek külső forrásokból származó adatainak számlavezető bankba történő megküldését, illetve abból adatok kinyerését és az ügyfelek által használt egyéb feldolgozó rendszerekbe történő átadását. (A gyakorlatban a cégeknél működő könyvelő, számlavezető, SAP rendszerekből kinyert megbízások az Electrába importálhatóak, majd onnan közvetlen a bankba küldhetőek. Hasonló módon, a bankok által biztosított kivonatokat az Electra rendszerből ki lehet exportálni, majd azokat a könyvelő rendszerekbe betölteni).

Az Electra az import során a pain 2, pain 3 valamint a pain 6 üzenetszabvány verziókat támogatja.

Ez az oldal a vállalati ügyfelek fejlesztői számára biztosít információt a SEPA utalások szerkezetéről és adattartalmáról. A megadott linkek használatával importfájlok tölthetők fel, ami alapján el lehet dönteni, hogy azok helyesek-e, megfelelnek-e az adott banki elvárásoknak.

Az egyes pénzintézetek által biztosított üzleti funkcionalitás kisebb-nagyobb mértékben különbözik egymástól, így az alkalmazott import formátumok is eltérőek.

Tesztoldal belépés