Elektronikus aláírás

A létrehozott iratok aláírása, a beérkező elektronikusan aláírt iratok ellenőrzése

Elektronikus aláírás

Az iratok ma már egyre gyakrabban csak elektronikus formában készülnek el. Ez az irat ugyanakkor csak abban az esetben bizonyító erejű, ha azt megfelelő elektronikus aláírással látták el. Az irat tartalmától függően a papír alapú dokumentumokkal szemben támasztott követelményeknek megfelelően az elektronikus iratok esetében is szükség lehet azok jogszabály szerinti hiteles aláírására. Az elektronikus iratok egy részénél a létrehozó személye nem fontos, de létrehozásuk után akár évekkel is bizonyítani kell tudni, hogy tartalmuk az idő múlásával nem változott. Az ilyen iratokat joghatással bíró elektronikus aláírással kell ellátni. A CRAFT az aláíráshoz és az aláírás ellenőrzéséhez a Magyarországon a legnagyobb eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató, a Microsec zrt. által létrehozott e-Szignó szolgáltatást alkalmazza.

Lehetőségek

 • A cég által készített iratok aláírása kibocsátás előtt
 • A vállalkozáson kívülről érkezett, elektronikusan aláírt dokumentumok ellenőrzése
 • A papír alapú iratok szkennelt képének hitelesítése
 • Megfelelés a magyar és Európai Uniós törvényeknek
 • Szabványos és auditált megoldás
 • eIDAS kompatibilis aláírás típusok (XAdES, PAdES, CadES)
 • Időbélyeg kezelés
 • Többes aláírás lehetősége

Előnyök

Bíróság előtt is bizonyító erővel rendelkező iratok létrehozása.

A fizikai papírok tárolása feleslegessé válik.

Tömegesen kibocsátott iratok esetén az aláírást a cég más rendszere is kezdeményezheti.

Általános jellemzők

 • Testreszabott megoldások
 • Pénzügyi szervezetek igényeihez igazított, megbízható rendszerek
 • A megrendelő által tervezhető folyamatok és adattartalmak
 • A cég egyéb rendszereivel szorosan együttműködő megoldások

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Töltse le Craft termékünk részletes tájékoztatóját pdf formátumban!