Elektronikus iratanyag hiteles megőrzése

Elektronikus iratanyag hiteles megőrzése elektronikus aláírások alkalmazásával

Elektronikus iratanyag hiteles megőrzése

A kizárólag elektronikusan létrehozott és elektronikusan aláírt iratokat, valamint a papír alapú iratról készült hiteles másolatokat egységesen, a napi munkavégzés során használandó iratanyagtól elkülönítve, egy külön erre a célra kialakított archiváló rendszerben lehet tárolni. A hiteles archívum feladata az iratokat megtestesítő adatállományok megfelelő szintű védelme, valamint az időbélyeggel ellátott elektronikus iratok időbélyegei érvényességének figyelemmel kísérése és azok automatikus felülbélyegzése a törvényben meghatározott megőrzési idő végéig.

Lehetőségek

 • Más szervezettől kapott elektronikusan aláírt iratok tárolása és a rajtuk lévő aláírás automatizált gondozása
 • A cég által kibocsátott iratok elektronikus aláírása és hosszútávú tárolása
 • Papír alapú iratok szkennelt és hitelesített változatának tárolása
 • A betároláskor az iratok aláírásait a rendszer automatikusan kiegészíti a hosszútávú megőrzéshez szükséges információkkal
 • Folyamatos időbélyegzés biztosítása
 • E-selejtezés biztosítása
 • Szabványos, nemzetközi normákat követő megoldás
 • A képek tárolása hosszútávon értelmezhető PDF-A szabvány szerint történik
 • Dublin Core metaadatok támogatása
 • Auditált elektronikus aláíróeszköz használata

Előnyök

Bíróság előtt is bizonyító erővel rendelkező iratok.

A fizikai papírok tárolása feleslegessé válik.

Általános jellemzők

 • Testreszabott megoldások
 • Pénzügyi szervezetek igényeihez igazított, megbízható rendszerek
 • A megrendelő által tervezhető folyamatok és adattartalmak
 • A cég egyéb rendszereivel szorosan együttműködő megoldások

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Töltse le Craft termékünk részletes tájékoztatóját pdf formátumban!