Cardinal Kft. > Blog > AFR fizetési kérelmek kezelése az Electra rendszerben

Bővült az Electra rendszerben kezelhető megbízások köre az MNB pénzforgalmi rendeletében meghatározott fizetési kérelem tranzakcióval.

Az Azonnali Fizetési Rendszer március 2-i indulásával egy időben vált lehetővé, hogy a bankok fizetési kérelem szolgáltatást is nyújtsanak ügyfeleiknek. A szolgáltatást az azonnali fizetési megbízások küldésével és fogadásával szemben az MNB nem írta elő kötelező jelleggel.  Annak fejlesztését a bankok többsége mostanában kezdi meg.

A megismert banki igényeknek megfelelően mi is kifejlesztettük az új megbízástípust és annak kiegészítő funkcióit az Electra rendszerben.  

A fizetési kérelem egy olyan fizetési kérésre vonatkozó – pénzmozgással nem járó – szabványosított üzenet, amit annak kezdeményezője tud küldeni a fizető fél felé. Ha a beérkezett kérelmet a fizető fél elfogadja és azt jóváhagyja, úgy válaszul egy azonnali átutalást indíthat a kérelemben megjelölt forint összegre vonatkozóan. A kérelemben a fizető fél minden olyan adatot kézhez kap, ami az átutalás indításához szükséges. A címzett számlatulajdonos ezáltal gyakorlatilag egyetlen jóváhagyási mozdulattal hozhat létre egy új átutalási megbízást. Az így indított fizetések kivétel nélkül az Azonnali Fizetési Rendszerben teljesülnek.

Mivel a fizetési kérelmek küldésére is az azonnali fizetési rendszerben bevezetett 365/7/24 rendelkezésre állás, valamint az 5 másodperces továbbítási szabály vonatkozik, a fizetési kérelemmel indított fizetés-kezdeményezések is az év bármely napjának bármely percében teljesíthetőek.

Fizetési kérelem megbízást csak olyan bankoknál vezetett számlákra lehet küldeni, illetve olyan számlákról kezdeményezni, mely bankok csatlakoztak az elszámolás központi infrastruktúráját üzemeltető GIRO Zrt. fizetési kérelem szolgáltatásához. A résztvevő bankok körét az Elszámolóház havonta frissített táblázatában teszi közzé.  

A fizetési kérelemhez kapcsolódó műveleteket az Electra rendszer felhasználói a szükséges jogosultság birtokában tudják kezelni. Az üzenet a HCT Inst tranzakció típus kötelező tartalmi elemein felül tartalmazza még a Kezdeményező által megadott fizetési határidőt, a fizetési kérelem érvényességi idejét (a rendelet értelmében ez legfeljebb 2 hónap lehet) valamint annak jelzését, hogy a fizetési kérelemben a fizetendő összeg módosítható-e vagy nem.

Fizetési kérelem úgy is benyújtható a szolgáltató felé, hogy az átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a Fizető fél fizetési számlájához rendelt másodlagos számlaazonosító kerül megadásra.

A fizetési kérelem indítása az Electra klienseken a szokásos megbízások indításával megegyező módon történik. Ennek megfelelően a kérelem rögzítésekor az Electra elvégzi a kötelező mezők ellenőrzését, biztosítva a másodlagos számlaazonosítók rögzíthetőségét és az azokra vonatkozó szintaktikai ellenőrzéseket is.

Az Electra kliens felületén alapértelmezésben az aktív forintszámlák választhatók. Ezek köre azonban tovább paraméterezhető a szerint, hogy a bank milyen kedvezményezetti számlát fogad el. Amennyiben Fizetési Kérelem Szolgáltató kerül megadásra, úgy rögzíthető olyan számlaszám is, melyhez tartozó bank nem csatlakozott a fizetési kérelem szolgáltatást nyújtók köréhez. Ha nincs megadva Fizetési Kérelem Szolgáltató, abban az esetben csak olyan számlaszám rögzíthető, melyhez tartozó bank csatlakozott a fizetési kérelmet nyújtó pénzforgalmi szolgáltatókhoz. Az erre vonatkozó ellenőrzéseket az Electra rendszer a kérelem bankba történő beküldését megelőzően végzi el.

Megfelelve a Pénzforgalmi Rendeletben előírt teljesítési határidők mérhetőségi feltételeinek az Electra rendszer a létrehozott megbízásokon a bank által biztosított rendszeridő alapján ezredmásodperc pontosságú időpecsétet helyez el.

Az Electra ügyfél klienseken a fizetési kérelmek

  • rögzíthetőek – új típusú megbízásként,
  • ellenőrizhetőek – az adott banki szabályrendszer és a törvényi előírásoknak való megfelelőségük szerint,
  • a banki rendszerekbe beküldhetőek – a kapcsolódó jogosultságok ellenőrzését követően,
  • a fizető fél által megválaszolhatóak – egy azonnali fizetési megbízás automatikus létrehozásával (a kérelemben megadott összeg változatlanul hagyásával vagy annak módosításával),
  • a kezdeményező fél által visszavonhatóak – amennyiben azt a fizető fél még nem válaszolta meg,
  • a fizető fél által visszautasíthatóak,
  • a bank által átadott különböző státusz üzenetek szerint a számlatulajdonosok által lekérdezhetőek.

Az Electra rendszer biztosítja a többtételes fizetési kérelmet tartalmazó csomagok befogadását és azok továbbítását a számlavezető rendszerek felé.

A banki háttérrendszerek által az Electra számára továbbított státuszüzenetek alapján a kliens felületek valós idejű visszajelzéseket tudnak megjeleníteni a fizetési kérelmek kézbesítésének, befogadásának vagy elutasításának tényéről a számlatulajdonos ügyfelek felé.

Az Electra Internet Banking, az Electra Ügyfélprogram valamint az Electra Mobil App kliens felületeken kialakításra került új funkcióval a felhasználók az aktív, illetve várakozó fizetési kérelmeiket tudják lekérdezni, melyek korábban kerültek kiküldésre, illetve a számlatulajdonos által befogadásra.

Kép forrása: European payments council